Od 25. lipnja 2020. Nacionalni arhivski informacijski sustav (NAIS) vise nije u uporabi.

U tijeku je prelazak na novi Hrvatski arhivski informacijski sustav (HAIS).

Novom sustavu HAIS pristupite preko poveznice:

Hrvatski arhivski informacijski sustav