ARHiNET

Pretraživanje - IMATELJI

Pretraživanje

U osamnaest državnih arhiva u Hrvatskoj čuva se više od 95.000 dužnih metara arhivskoga gradiva. Najvećim dijelom to su spisi državnih upravnih tijela, gradova, općina i drugih jedinica lokalne samouprave te drugih javnih službi i ustanova. Pored toga, arhivi čuvaju i vrijedno arhivsko gradivo udruga, političkih stranaka, privatnih organizacija, gospodarskih subjekata te istaknutih obitelji i pojedinaca.

Osim u državnim arhivima, vrijedno se arhivsko gradiva čuva i u drugim kulturnim i znanstvenim ustanovama: Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, pojedinim knjižnicama i muzejima, znanstvenim institutima, kulturnim centrima, zavodima i drugdje ili kod samih stvaratelja. Najčešće se radi o dokumentacijskim cjelinama koje su nastale djelatnošću tih ustanova ili o gradivu koje je tamo dospjelo prije uspostave javne arhivske službe. Zahvaljujući dugoj tradiciji posebnu važnost imaju i arhivi vjerskih zajednica, u kojima se čuva osobito staro i vrijedno gradivo.

Zbog velikog broja i raznolikosti ustanova koje čuvaju gradivo, kao i zbog različita načina njegove obrade i prezentacije, uspostavljanje evidencija presudno je za osiguravanje zaštite i dostupnosti arhivskih zapisa. Vođenje evidencija o stvarateljima i imateljima u nadležnosti arhiva propisano je Zakonom o arhivskome gradivu i arhivima i Pravilnikom o evidencijama u arhivima., a u Hrvatskom državnom arhivu vode se i Upisnik arhiva u RH te Upisnik vlasnika i imatelja arhivskoga gradiva u privatnome vlasništvu.

© 2008., © 2009. /strong>    e-mail: arhinet@arhiv.hr   Web 3.0