Facebook Slike
Naziv: Fotokopija kongresne legitimacije za Ivana Lazića, delegata XIII. proleterske brigade I. korpusa na II. kongresu (predmet)
Signatura: HR-HDA-1231-1-1-13
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Inventarni broj: USAOH-33/13
Identifikator: HR-HDA/AJ 100588