Facebook
Naziv: Zbirka zemljišnih karata Srijema (zbirka)
Signatura: HR-DAOS-1688
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1814 - 1895
Tehničke jedinica: 4 mapa
Povijest jedinice: Prvotna Zbirka karata i planova (HR-DAOS-494) podijeljena je u više zbirki. Zemljišne karte za područje Srijema, njih 43, izdvojene su kao posebna zbirka.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži zemljišne karte Srijema ukupno 27 mjesta.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Plan
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Kako je riječ o zbirci, zemljišne karte odložene su prema načelu pertinencije. Karte su grupirane prema mjestima koje prikazuju. Svaki komad je analitički popisan prema sedam elemenata opisa (nalsov karte, autor, godina izradbe, mjerilo, signatura, tehnika, kolorit i veličina, i bilješka). Sređivanje i popisivanje gradiva obavio je arhivski tehničar Dražen Jurković, dok je analitički inventar izradio arhivist Vilim Matić 2001. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski ; latinski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-1688/AI - 1 Zbirka zemljišnih karata Srijema (analitički inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10196
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica