Facebook
Naziv: Osnovna škola Beli Manastir (fond)
Signatura: HR-DAOS-1829
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Skraćeni nazivi: OŠ Beli Manastir (hrvatski)
Razdoblje: 1922 - 1945
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 41 knj.
Povijest jedinice: Gradivo fonda predano je po službenoj dužnosti dana 20.07.1999. Gradivo fonda predala je O.Š. Beli Manastir. Podaci o preuzimanju gradiva upisani su u knjigu primljene arhivske građe pod rednim brojem 953/99.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća gradivo škola koje su djelovale u baranjskom mjestu Beli Manastir. Fond je nazvan Osnovna škola Beli Manastir, a podijeljen je na tri podfonda, odnosno na tri škole koje su djelovale u tom mjestu u različito vrijeme i različitim državama. U gradivu su sačuvani samo upisnici učenika i školske matice.
Izlučivanju: Prilikom arhivističke obrade fonda nije proveden postupak odabiranja i izlučivanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon identifikacije predanih knjiga formirana su tri podfonda koji predstavljaju osnovne škole koje su djelovale u različitim državnim uređenjima kroz koje je prolazio Beli Manastir.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN, 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DAOS-1829/SI - 1 Osnovna škola Beli Manastir (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10258
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica