Facebook
Naziv: Osnovna škola Karanac (fond)
Signatura: HR-DAOS-1831
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1904 - 1945
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj.
Odgovornost: Osnovna škola Karanac (stvaratelj) (1904-1945)
Povijest jedinice: Gradivo fonda predano je po službenoj dužnosti dana 20.07.2004. Gradivo fonda predala je OŠ Kneževi Vinogradi. Stvaratelji predanog gradiva su više škola sa područja koje sada pokriva OŠ Kneževi Vinogradi. Podaci o preuzimanju gradiva upisani su u knjigu primljene arhivske građe pod rednim brojem 954/99.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća gradivo škola koje su djelovale u baranjskom mjestu Karanac. Fond je nazvan Osnovna škola Karanac, a podijeljen je na 2 podfonda, odnosno na dvije škole koje su djelovale u tom mjestu u različito vrijeme i u različitim državama. Među gradivom sačuvani su samo imenici učenika te iz njih nije bilo moguće pravilno rekonstruirati djelovanje stvaratelja.
Izlučivanju: Prilikom arhivističke obrade fonda nije proveden postupak odabiranja i izlučivanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski ; mađarski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-1831/SI - 1 Osnovna škola Karanac (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10260
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica