Facebook
Naziv: Sindikat komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije. Podružnica "Obuća" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1010
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 106 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1951 - 1964
Arhivske jedinica: 6 cm
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Sindikat komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije. Podružnica "Obuća" Rijeka (stvaratelj) (1956.-1964.)
Povijest jedinice: Gradivo je sređivanjem izdvojeno iz fonda HR-DARI-996 Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća „Asfalt“ 21.IV.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969).
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sačuvani su necjeloviti zapisnici sjednica i godišnjih skupština, izvješća, fragmentarna korespondencija i dokumentacija o članstvu (knjiga članarina, članske knjižice).
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno, po vrsti i kronološki. Izrađen je popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1010/P - 1 Sindikat komunalnih i zanatskih radnika Jugoslavije. Podružnica "Obuća" Rijeka (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 996: Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 114602
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica