Facebook
Naziv: Kotarsko načelstvo Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-13
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KnC (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 46 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1923 - 1941
Arhivske jedinica: 3.90 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 38 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Kotarsko načelstvo Crikvenica (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. i 1974. od Skupštine općine Crikvenica i 2008. od Grada Crikvenice.
Sadržaj jedinice: Fond se poglavito sastoji od općih spisa, koji tematski pokrivaju prvostupanjske upravne poslove prema Zakonu o oblasnoj i sreskoj samoupravi iz 1922. godine. Najviše su zastupljene istrage, izvješća i prijedlozi za rješenja koja donosi oblasna uprava, razni personalni spisi, spisi iz djelokruga kotarskog šumara te nešto projektna dokumentacija (24 predmeta). Osim toga fond sadrži velik broj okružnica, nešto povjerljivih spisa, predmete krivičnih prekršaja s pljenidbenim i procjembenim zapisnicima za 1930., izdvojene predmete te dva upisnika šumarskog referenta iz razdoblja 1922-1941. Izdvojeni predmeti najviše sadrže spise o pošumljavanju i šumarske statistike te manje spise o kraškim kulturama, Zemljišnoj zajednici Crikvenica, veterinarske okružnice i spise kotarskog veterinara, spise o javnim radovima i državnoj pomoći, spise o uređenju obalnog zida u Selcu, školske statistike te spise s podacima o motornim vozilima.
Mjesta: Crikvenica
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivističkom obradom utvrđena je sljedeća struktura fonda: 1. upisnik šumarskog referenta, 2. opći spisi, 3. predmeti oznake P (povjerljivi spisi), 4. predmeti oznake Kz (kazneni prekršaji), 5. izdvojeni predmeti i 6. Gradivo preuzeto 2010. iz Sabirnog centra u Senju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-13/SI - 1 Kotarsko (sresko) načelstvo Crikvenica (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 143: Savska banovina. Opće odjeljenje
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 146: Savska banovina. Poljoprivredno odjeljenje
HR-HDA- 147: Savska banovina. Prosvjetno odjeljenje
HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
HR-HDA- 149: Savska Banovina. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje
HR-HDA- 150: Savska banovina. Financijsko odjeljenje
HR-HDA- 151: Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju
HR-HDA- 155: Banovina Hrvatska. Kabinet bana
HR-HDA- 156: Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 158: Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HDA- 160: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe
HR-HDA- 161: Banovina Hrvatska. Odjel za seljačko gospodarstvo
HR-HDA- 162: Banovina Hrvatska. Odjel za rudarstvo
HR-HDA- 163: Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, industriju i trgovinu
HR-HDA- 164: Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove
HR-HDA- 165: Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje
HR-HDA- 166: Banovina Hrvatska. Odjel za financijalne poslove
HR-DARI- 452: Općina Crikvenica
HR-DARI- 465: Općina Selce
HR-HDA- 1074: Banovina Hrvatska Odjel za šumarstvo
HR-HDA- 1194: Banovina Hrvatska. Odjel za socijalnu politiku
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 224
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 528
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 71
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 44, 617
Identifikator: HR-DARI/AJ 11679
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica