Facebook
Naziv: Kotarsko poglavarstvo Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-16
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KpL (hrvatski)
Usporedni nazivi: Bezirkshauptmannschaft Lussin (njemački)
Capitanato Distrettuale di Lussino (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 23 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1862 - 1918
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 20 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Kotarsko poglavarstvo Lošinj (stvaratelj)
Način preuzimanja: Fond je u DAR preuzet 1961. godine restitucijom iz Italije. Prethodno, još 1933., bio je pohranjen u Državnom arhivu u Trstu
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda je fragmentarno. Među prezidijalnim spisima nalaze se statuti udruga, spisi o rasformiranju društva Lega Nazionale, o gradnji jedne ceste u Malom Lošinju, o opskrbi državnih službenika, o sakupljanju metala za ratne potrebe te naredba za ponašanje građana u slučaju zračnog napada. Među općim spisima prevladavaju spisi i nacrti o javnim i privatnim gradnjama te komunalnim investicijama (elektrifikacija i plinifikacija), spisi o crkvenim prihodima i drugim crkvenim pitanjima; spisi o obrtu, "industriji" (privatni pansioni, mlin, kinematograf), trgovini i ribolovu; školski spisi, izborni spisi te spisi Povjerenstva za ratne potpore Lošinj. Manje su sačuvani spisi u svezi razreza i ubiranja poreza, vojni spisi, spisi o građanskim stanjima pučanstva te spisi o austrijskom humanitarnom društvu "Bijeli križ". Od registraturnih pomagala fond sadrži nešto urudžbenih zapisnika povjerljivih i općih spisa te mobilizacijske urudžbene zapisnike. Kazala su sačuvana samo za 1902. godinu. Od ostalih knjiga začuvane su samo tri evidencije iz razdoblja Prvog svjetskog rata (o vojnoj pomoći povratnicima i obiteljima interniranih, o interniranim hraniteljima obitelji te o izbjeglicama i pomoći njihovim obiteljima).
Mjesta: Mali Lošinj
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivističkim sređivanjem uspostavljena je sljedeća struktura fonda: 1. Podfond Kotarski ured Lošinj sa serijom Urudžbeni zapisnici, 2. Podfond Kotarsko poglavarstvo Lošinj sa serijama Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa, Urudžbeni zapisnici općih spisa, Urudžbeni zapisnici vojne naravi, Kazala općih spisa, Presidijalni spisi, Opći spisi te Spisi Povjerenstva za ratne potpore Lošinj.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: njemački ; talijanski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DARI-16/SI - 1 Kotarsko poglavarstvo Lošinj (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11682
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica