Facebook
Naziv: Upravna općina Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-34
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Općinsko poglavarstvo Crikvenica (1980 - 1998) (hrvatski)
Općina Crikvenica (Općinsko poglavarstvo Crikvenica) (1998 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: UoC (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 45 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1900 - 1928 (U fondu je i nešto gradiva iz razdoblja 1919-1928 koje iz funkcionalnih razloga nije priključeno pripadajućem fondu Općina Crikvenica 1918-1941 (DARI-452). )
Arhivske jedinica: 0.55 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj.
Odgovornost: Upravna općina Crikvenica (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prvi dio fonda preuzet je 1961. godine no on se ne spominje u vodiču kroz fondove DARI iz 1966. U jednom nedatiranom inventaru, koji je sudeći po sadržaju nastao između prvog preuzimanja 1961. i drugog 1972. godine, fond se naziva Upravna općina Crikvenica. Obuhvaća svo crikveničko općinsko gradivo od 1900. do 1945. te gradivo Kupališnog povjereništva Crikvenica od 1909. do 1944. godine. Vremenski raspon fonda ostaje isti i u Vodiču HAR iz 1980. godine, ali je njemu, sada s nazivom Općinsko poglavarstvo Crikvenica, tada već pripisano i gradivo preuzeto 1972. i 1974. Pod istim nazivom i u istom obimu fond je prikazan i u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. Arhivističkom sređivanju fonda pristupilo se 1998. i tada je iz njegova korpusa izdvojeno svo općinsko gradivo od 1919. do 1945. i gradivo Kupališnog povjereništva Crikvenica. Od izdvojenih cjelina oblikovani su fondovi Općina Crikvenica 1918-1941 (DARI-452), Općina Crikvenica 1941-1945 (DARI-453) i Općinski turistički odbor u Crikvenici 1909-1945 (DARI-454). Signaturu DARI-34 zadržao je ovaj fond pod nazivom Općina Crikvenica (Općinsko poglavarstvo Crikvenica), s crikveničkim općinskim gradivom od 1900. do 1918. godine. Fondu je u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. vraćen izvorni naziv Upravna općina Crikvenica.
Način preuzimanja: 1961. od Narodnog odbora općine Crikvenica te 1972. i 1974. od Skupštine općine Crikvenica (DAR: 134/61, 287/72 i 258/74).
Sadržaj jedinice: 1. Urudžbeni zapisnici 1900-1914, 2. Kazalo ka urudžbenom zapisniku 1907, 3. Knjige zapisnika sjednica Općinskog zastupstva 1907-1919, 4. Kazalo ka zapisniku sjednica Općinskog zastupstva 1907-1924, 5. Knjiga zapisnika sjednica Zdravstvenog odbora 1912-1928, 6. Imenik normalija 1913, 7. Očevidnik općinske potrošarine pića 1916.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na tri serije: 1. Registraturna pomagala, 2. Knjige zapisnika i 3. Ostale knjige. Prva serija je podijeljena na podserije Urudžbeni zapisnici i Kazalo urudžbenom zapisniku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-34/P - 1 Upravna općina Crikvenica (popis)
DARI-34/SI - 1 Općina Crikvenica (Općinsko poglavarstvo Crikvenica) (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11702
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica