Facebook
Naziv: Talijanski konzulat u Sušaku (fond)
Signatura: HR-DARI-67
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TkuS (hrvatski)
Alternativni nazivi: Talijanski konzulat na Sušaku (1980 - ) (hrvatski)
Usporedni nazivi: Consolato d'Italia in Sussak (1984 - ) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 4 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1927 - 1941
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Talijanski konzulat u Sušaku (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. godine, s iskazanom manjom količinom ali dužim vremenskim rasponom gradiva nego što je stvarno. Slično je i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984., a do realnih podataka se došlo tek tijekom arhivističkog sređivanja fonda 1995. kada je fond dobio sumarni inventar.
Sadržaj jedinice: Veći dio fonda se sastoji od dosjea fizičkih i nešto pravnih osoba sa spisima redovnih konzularnih poslova. Odnose se na državljanstvo i druga građanska stanja, putne i druge isprave potrebne za boravak u inozemstvu, novačenje te plaćanje bolničkog liječenja u inozemstvu. Sačuvano je i nešto službenih informacija o trgovačkim poduzećima i drugim fizičkim i pravnim entitetima te nešto spisa o carinskim poslovima. Pomoćnih knjiga nema.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema izvornim registraturnim oznakama. Dosjei su osnovno podijeljeni na tri serije označene velikim slovima A, B i C bez jasne logike obzirom na sadržaj. Serije su podijeljene na podserije označene brojčanim oznakama na preskokce. Unutar podserija dosjei su, u pravilu, sređeni po abecednom redu prezimena osobe na koju se odnosi. Ključ za označavanje dosjea nije pronađen.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-67/SI - 1 Talijanski konzulat na Sušaku (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11737
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica