Facebook
Naziv: Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-68
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci (1980 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kraljevska legacija Italije u Rijeci (1966 - 1980) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: TkouR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Legazione d'Italia in Fiume (1933 - ) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: R - 2 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 35 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: R - 3 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1921 - 1924
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje u najstarijem vodiču korz fondove DAR iz 1933. U jednom spisu iz pismohrane DAR iz 1943. navedeno je da je fond sređen upravo 1933. godine. Podaci o sadržaju fonda i količini gradiva u spomenutom vodiču nisu usporedivi s podacima iz kasnijih službenih vodiča i pregleda fondova iz 1953., 1966., 1980., 1984. i 2006. ali nisu ni kontradiktorni. U prvom se navodi da fond sadrži deset svežnjeva (busta) povjerljivih i općih spisa dok se u ostalima spominje sedam komada knjiga i dva svežnja odnosno jedna kutija spisa. Gradivo je specificirano u zajedničkom popisu gradiva za predmetni fond te za fondove Papinski konzulat za Rijeku i Bakar 1832-1865 (HR-DARI-64) i Talijanski konzulat u Rijeci (HR-DARI-65), koji je nastao 1964. godine.
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR prije 1933. godine, vjerojatno 1928. od Općine Rijeka (vidi zapise za fondove HR-DARI-32 i 64).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži nekoliko urudžbenih zapisnika i jedno kazalo. Nadalje sadrži jedan upisnik izdatih i vidiranih putovnica, dva upisnika novačenja te spise o novačenju i ratnim štetama.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise. Unutar te dvije grupe gradivo nije strukturirano na posebne serije nego je proizvoljno razvrstano na manje sadržajne cjeline unutar kojih su pojedine jedinice sređene kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-64/P - 1 Konzulati u Rijeci (popis)
DARI-68/V - 1 Kr. legacija Italije u Rijeci (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11738
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica