Facebook Slike
Naziv: Pozdravi žena grada Gline upućeni Glavnom odboru AFŽ-a Hrvatske u čast I. kongresa (predmet)
Signatura: HR-HDA-1722-175
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-2/175
Razdoblje: 1944 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 119875