Facebook Slike
Naziv: Pozdravi žena sela Hrvatskog upućeni Glavnom odboru AFŽ-a Hrvatske u čast I. kongresa (predmet)
Signatura: HR-HDA-1722-192
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-2/192
Razdoblje: 1944 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 119892