Facebook
Naziv: Hrvatska sokolska župa "Vitezić" (fond)
Signatura: HR-DARI-378
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: HsžV (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 46 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1904 - 1914
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 18 kom. (spisi, sitni tisak, fotografije )
Odgovornost: Hrvatska sokolska župa "Vitezić" Volosko-Opatija (Opatija) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo ovog fonda steklo se u pismohrani Općine Opatija nakon ukidanja sokolskih organizacija na području Kraljevine Italije nakon Prvog svjetskog rata. Preuzeto je u Historijski arhiv Rijeka 1970. godine zajedno s arhivalijama više drugih stvaratelja nastalim do 1945. godine, koje su se stjecajem okolnosti zatekle u pismohrani Općine Opatija. Poslije sređivanja fonda Glavarstvo općina Volosko - Opatija (HR-DARI-29) i Općina Opatija (HR-DARI-472) 1981. godine, pristupilo se sređivanju i nekoliko drugih manjih fondova, koji su bili pohranjeni u spomenutoj pismohrani. Godine 1985. arhivistički je sređen fragmentarno sačuvan predmetni fond, koji se tada sastojao od svega osam komada, te izrađen za nj analitički inventar. Godine 2014. otkupljene su od Boruta Kopanija dvije fotografije i osam komada sitnog tiska Društva "Sokol" Volosko-Opatija, što je priključeno predmetnom fondu.
Način preuzimanja: Preuzeto 1970. i 2014. godine (HAR: opći spis br.552/1970., broj akvizicije 76 i DARI, Klasa: 036-05/14-05/02)
Sadržaj jedinice: 1. Pravila Društva "Sokol" Volosko - Opatija iz 1904., 2. Pravila Hrvatske sokolske župe "Vitezić" iz 1909., 3. pozivnica za veliki ples "Sokola" 10. 2. 1906. (tiskovina), 4. oglas o održavanju godišnje glavne skupštine Društva "Sokol" Volosko - Opatija 29. 1. 1907., 5. oglas o održavanju godišnje glavne skupštine Društva "Sokol" Volosko-Opatija 9. 1. 1909. (tiskovina), 6. oglas o održavanju javnog pučkog predavanja Povijest i svrha tjelovježbe 6. 3. 1909. (tiskovina), 7. oglas o održavanju Osnivačke skupštine Đačkog pripomoćnog društva u Voloskom - Opatiji 5. 2. 1910. (tiskovina), 8. pozivnica za zaključni plesni vjenčić s tombolom i šaljivom poštom 6. 1. 1912. u organizaciji Društva "Sokol" Volosko - Opatija (tiskovina), 9. Izvješće o radu Društva "Sokol" Volosko - Opatija za razdoblje 28. 1. 1911. do 25. 1. 1912., 10. pismo Idrijske sokolske župe od 4. 7. 1913., 11. pismo Telovadnog društva "Sokol" iz Ilirske Bistrice od 1. 8. 1913., 12. pismo Hrvatske sokolske župe "Vojvoda Hrvoje" iz Splita od 15. 8. 1913., 13. članska iskaznica Društva "Sokol" Volosko - Opatija brata Frölich Bedricha učlanjenog 1. 3. 1914. (tiskovina), 14. Zapisnik VI. redovne glavne skupštine Hrvatske sokolske župe "Vitezić" Volosko - Opatija održane u Puli 4. 1. 1914., 15. Zapisnik I. sjednice Župskog starešinstva u Voloskom 29. 3. 1914., 16. Zapisnik II. redovite odborske sjednice Hrvatske sokolske župe "Vitezić" Volosko - Opatija održane u Pazinu 11. 6. 1914., 17. fotografija starješine Društva "Sokol" Volosko - Opatija Ivana Pošćića i skupna fotografija članova Društva "Sokol" Volosko - Opatija. Fond sadrži gradivo Hrvatske sokolske župe "Vitezić" i jednog njezinog člana, Društva "Sokol" Volosko - Opatija.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Vjerojatne su dopune putem otkupa od privatnih osoba
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološkim redom u jedinstvenoj seriji.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, jače je oštećena fotografija članova Društva "Sokol" Volosko - Opatija.
Obavijesna pomagala: DARI-378/AI - 1 Hrvatska sokolska župa "Vitezić" (analitički inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12044
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica