Facebook
Naziv: Đački dom učenika u privredi "Silvije Bakarčić" - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-462
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ĐdupSBR (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-53 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1960
Arhivske jedinica: 0.26 d/m
Tehničke jedinica: 11 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Đački dom učenika u privredi "Silvije Bakarčić" - Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nema podataka o kretanju gradiva nakon ukidanja stvaratelja. Gradivo je u arhivu vođeno u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća iz kojeg je sređivanjem izdvojen te je formiran poseban fond. U Općem inventaru arhivskog gradiva fond se vodio u okviru fonda Likvidirana poduzeća pod br. 323 koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Preuzimanje gradiva nije zabilježeno u Knjizi preuzetog gradiva.
Sadržaj jedinice: Iako nepotpun, fond je izvor za povijesna istraživanja iz područja pedagogije i socijalne pedagogije. Planovi rada i izvješća govore o organizaciji života u domovima i pedagoškog rada u duhu vremena kao i o ovisnosti pedagoškog standarda o društvenom standardu. U zapisnicima sjednica Vijeća odgajatelja i pedagoškim zapažanjima o učenicima opisan je rad s njima kao i brojni problemi koje oni imaju u ponašanju te prilagodbi gradu i novoj sredini. Kroz rad upravnih tijela mogu se pratiti brojni manifestni i latentni sukobi u ustanovi i načini njihova rješavanja. Djelomično su sačuvani razredni imenici - prozivnici odgojnih grupa, također fragmentarna dokumentacija o osoblju i financijska dokumentacija.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja izvršeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva (Klasa: UP/I 036-04/99-01/22).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno sumarno prema načelu prvobitnog reda. Posebno su sređene knjige, posebno spisi. Tijekom sređivanja odvojene su serije i podserije te unutar njih stvoren odgovarajući poredak. Unutar serija i podserija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Knjige - raspored serija: 1. Pedagoška dokumentacija 1955-1960 (Podserije: zapisnici sjednica Vijeća odgajatelja; razredni imenici - prozivnici odgojnih grupa; dnevnici rada odgajatelja s pedagoškim zapažanjima); 2. Personalna dokumentacija 1948-1960 (samo matična knjiga osoblja); 3. Financijska dokumentacija 1959 (samo proračunska knjiga).
Spisi - raspored serija: 1. Pravila 1956; 2. Zapisnici sjednica 1955-1960 (Podserije: savjet Doma, odbor Doma; uprava Doma; skup svih zaposlenika); 3. Pedagoška dokumentacija 1954-1960 (Podserije: uputstva; planovi rada; izvješća; popisi učenika; zapisnici roditeljskih sastanaka); 4. Personalni spisi 1946-1959 (Podserije: osobni dosjei; razna personalna rješenja; sistematizacija radnih mjesta; socijalno osiguranje; listovi ocjenjivanja djelatnika); 5. Financijski spisi 1946-1959 (Podserije: godišnji planovi prihoda i rashoda; završni računi; isplatne liste; korištenje sredstava Kotarskog fonda za kadorove u privredi; popisi učenika dužnika); 6. Izdvojeni predmetni spisi 1945-1960.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski (Rijetko.)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro očuvano. Stručno tehnički je obrađeno tijekom sređivanja.
Obavijesna pomagala: DARI-462/SI - 1 Đački dom učenika u privredi "Silvije Bakarič" - Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12128
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica