Facebook
Naziv: Tečajevi talijanskih škola u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-1041
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-99 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1951
Arhivske jedinica: 0.03 m
Tehničke jedinica: 8 knj. (Knjige su pohranjene u jednoj kutiji.)
Odgovornost: Talijanska učiteljska škola (Rijeka) (stvaratelj) (1949-1951)
Osnovna škola-Scuola elementare "Belvedere" (stvaratelj) (1949-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je u razdoblju od 2008. do 2010. godine (Klasa: 036-05/10-02/02, Ur.br. 2170-53-04-10-01) preuzeto od OŠ/SE Belvedere Rijeka u okviru pedagoške dokumentacija talijanskih osnovnih škola i tečajeva koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Po preuzimanju formiran je arhivski fond i izrađen arhivistički popis.
Način preuzimanja: Upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 386/2011.
Sadržaj jedinice: 1.Realna gimnazija - ubrzani tečaj (Liceo scientifico-corso accelerato): Školski imenici sa završnim ocjenama (I. i II. razred), šk. god. 1949/50.
2.Tečaj opće kulture - večernji (GNO Rijeka) (Corso di cultura generale Fiume – serale, CPC): Školski imenici sa završnim ocjenama (V. i VII. razred), šk. god. 1949/50.
3. Corso di cultura generale Fiume (CPC): Školski imenici sa završnim ocjenama (V.-VII. razred), šk. god. 1950/51.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po stvarateljima i vrsti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Na knjigama ima tragova plijesni.
Obavijesna pomagala: DARI-1041/P - 1 Tečajevi talijanskih škola u Rijeci (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 412: Talijanska učiteljska škola
HR-DARI- 1044: Talijanska osnovna škola Belvedere
Identifikator: HR-DARI/AJ 121825
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica