Facebook
Naziv: Općinski turistički odbor Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-627
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OtoB (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 19 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1910 - 1992
Arhivske jedinica: 3.25 d/m
Tehničke jedinica: 69 knj. ; 3 kut. ; 17 mapa ; 1 sv. ; 1 amb. kut.
Odgovornost: Kupališno povjerenstvo Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Godine 1953. je preuzeto 10 knjiga i 3 kutije (0,35 d/m gradiva) zajedno s gradivom Glavarstva općine i drugih stvaratelja iz Baške na otoku Krku, a 2014. još 2,95 d/m gradiva od Turističke zajednice Baška. Fond je oblikovan 2005. tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH (objavljen 2006.). Godine 2014. su preuzeti upisnici domaćih i stranih gostiju.
Način preuzimanja: DAR - Klasa: 036-05/14-02/04, preuzeto 9. travnja 2014.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih spisa, jedno kazalo ka prijavnoj knjizi gostiju te jedno kazalo kretanja stranaca. Fond nadalje sadrži knjige zapisnika Skupštine, Upravnog odbora i savjetâ s nešto priložene statusne dokumentacije, upisnike domaćih i stranih gostiju, knjige dojmova, turističke statistike, jedan svezak ugovora, programe rada i izvješća, dokumente Mjesne zajednice Baška dostavljene stvaratelju, razne financijske knjige, dostavne knjige pošte te više raznorodnih izdvojenih predmeta. Među potonjima je dosta gradiva o boravišnoj taksi i spisa s brojčanim pokazateljima turizma, gradivo Sekcije iznajmljivača te predmeti o Zavičajnom muzeju Baška i kulturi općenito, manifestaciji Ribarski dan, odmaralištima, ugovori s organizacijama iz Niša, itd.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dva podfonda, gradivo preuzeto 1953. i gradivo preuzeto 2014. Gradivo prvog podfonda je sređeno u nizu opisnih jedinican zbirnog fonda Općina Baška (interna oznaka JU - 19), a gradivo drugog prema redosljedu definiranom u primopredajnom popisu, odnosno prema sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Vlasnik a.p.: Državni arhiv u Rijeci
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; engleski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, oštećeni su uvezi knjiga.
Obavijesna pomagala: DARI-24/P - 1 Općina Baška (popis)
Opća napomena: U sumarnom inventaru fonda "Općina Baška" na predmetni fond se odnose knjige 68 - 77 te kutije 254 - 256
Identifikator: HR-DARI/AJ 12293
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica