Facebook
Naziv: Gradsko poduzeće poljoprivrednih dobara Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-773
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO-47 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1950
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Gradsko poduzeće poljoprivrednih dobara Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci preuzeo je od gradskih vlasti u nekoliko navrata gradivo likvidiranih riječkih poduzeća i ustanova koje su djelovale u razdoblju od 1945. do 60-ih godina te je od njega formiran zbirni fond Likvidirana poduzeća (HR-DARI-197). Od Skupštine općine Rijeka 1964. godine preuzeto je gradivo više stvaratelja, među njima i ono koje je nastalo poslovanjem poljoprivrednih dobara ili poduzeća i državnih tijela koja su njima upravljala (Ugovor o preuzimanju arhivske građe likvidiranih poduzeća od Skupštine općine Rijeka, br. 94/64, 14.III.1964., u dosjeu fonda Likvidirana poduzeća). U primopredajnom popisu stvaratelji nisu bili precizno naslovljeni kao što i prilikom smještaja i privremenog kartoniranja gradiva u arhivu nije točno identificirana razlika između tih srodnih fondova. Sređivanjem i posljedičnim rasformiranjem fonda Likvidirana poduzeća oblikovano je više zasebnih fondova, a među njima je izdvojen i ovaj fond.
Način preuzimanja: Historijski arhiv Rijeka je 11.III.1964. po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća (upis br. 16 u Knjizi preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci).
Sadržaj jedinice: Sačuvani su opći spisi personalnog sadržaja za 1949. godinu, među njima razna rješenja o postavljenjima, premještajima, popisi djelatnika i slično. Zanimljivo je da su na poljoprivrednim dobrima radili kažnjenici čiji su popisi također sadržani u tim spisima. Fond sadrži još i isplatne liste kako djelatnika poduzeća tako i radnika na poljoprivrednim dobrima
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenom postupku odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu, ali stanje gradiva upućuje na mogućnost da je ono odabrano. Tijekom sređivanja obavljeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. On sadrži samo dvije serije, personalne i financijske spise. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice odnosno kutije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-773/SI - 1 Gradsko poduzeće poljoprivrednih dobara Rijeka (sumarni inventar)
Restauracija: Gradivo je razmjerno dobro očuvano, osim što su isplatne liste na rubovima oštećen
Identifikator: HR-DARI/AJ 12435
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica