Facebook
Naziv: Zbirka fragmenata. Odgoj i obrazovanje, zdravstvo, dobrotvorne i socijalne ustanove, kultura, znanost i informiranje (zbirka)
Signatura: HR-DARI-798
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Razdoblje: 1805 - 1982
Arhivske jedinica: 0.62 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj. ; 37 kom. ; 2 kut. ; 9 svež
Način preuzimanja: DARI, Klasa: 036-05/08-02/05; Ur.br.: 2170-53-04-08-02. Akvizicija br. 363 (21.5.2008.). Preuzeto iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci. Jedinica 139 u primopredajnom zapisniku.
Sadržaj jedinice: 1. Odgoj i obrazovanje: Dječji vrtić Delnice, 1952; Dopunska škola u Puli (Scuola complementaria di Pola), 1923-1924; Đački dom srednjoškolske muške omladine Rijeka, 1955; Fragmenti školskih fondova općine Baška; oko 1900; Kraljevska gimnazija Dante Alighieri u Rijeci, oko 1920; Muška realna gimnazija Sušak, 1944. – 1947.; Narodno sveučilište Sušak, 1955 – 1960; Nastavni centar Vulkan, Rijeka, 1955; Niža pučka škola u Dubašnici, 1924-1925; Opća pučka škola u Fužinama, 1831-1864; Osnovna sedmogodišnja škola u ulici Pacinotti – Rijeka, 1947. – 1948.; Pučka škola u Bakarcu, 1895-1941; Pučka škola Kozala sa šegrtskom školom, 1901-1902; Putni dnevnik odgojitelja Mirka – put u dječje odmaralište u Škofjoj Loki, 1959; Putujući poljoprivredno - domaćinski tečaj; 1935 - 1941, 1948; Srednja škola u Malom Lošinju (Scuola media di Lussin Piccolo), oko 1930; Srednja tehnička industrijsko - rudarska škola u Labinu (Scuola tecnica industriale mineraria Albona), 1940; Srednja trgovačka škola 'C. Stuparich'u Malom Lošinju (Scuola secondaria di avviamento professionale C. Stuparich a tipo commerciale comune), oko 1930; Tečaj za brodske časnike (Corso ufficiali di macchina), Rijeka?, 1931; Učene osnove za pučke škole (udžbenik, vl. Albert Brozović, učitelj u Vrbniku), 1878.; Zbirka svjedodžaba i izvještaja o uspjehu i vladanju riječkih škola, 1948-1950; 2. Zdravstvo: Rajonska bolnica u Trstu (Ospedale Rionale di Trieste), 1944; 3. Dobrotvorne i socijalne ustanove: Milosrdna kongregacija u Cresu, 1925 - 1926; Školska zaklada u Velom Lošinju (Fondo Scolastico Lussin Grande), 1805-1830; Zaklada 'Citta di Fiume' (Fondazione 'Citta di Fiume'), 1931; 4. Znanost i informiranje: Urednički savjet edicije ‚Bašćansko područje’ u NOB-u, 1982; 5. Kultura: Amatersko kazalište «Viktor Car Emin», 1958 - 1959
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 12461
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica