Facebook
Naziv: Zbirka fragmenata. Gospodarstvo i bankarstvo nakon 1945. (zbirka)
Signatura: HR-DARI-800
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K-15 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1988
Arhivske jedinica: 1.32 d/m
Tehničke jedinica: 13 knj. ; 24 kom. ; 6 kut. ; 7 svež ; 1 fasc.
Sadržaj jedinice: 1. Gospodarske komore i poslovna udruženja: Privredna komora Rijeka, 1963 – 1988; Udruženje obrtnika za Krk, 1945 – 1959; Ugostiteljska komora Pula, 1956 – 1960; Ugostiteljska komora Rijeka, 1958-1961; 2. Trgovina i promet: Jugoslavenske i mađarske državne željeznice, 1964?; Nabavljačko – potrošačka zadruge Praputnjak , 1946-1947, Opće trgovačko poduzeće Zadar, 1948; Poduzeće ‚Luka i javna skladišta’ Rijeka, 1948; Radničko Namještenička zadruga 'Sloga’ – Matulji, oko 1950; Riječka poljoopskrbna zadruga (Consorzio agrario fiumano), 1946; Samostalna trgovinska radnja voćem i povrćem na malo „Mahuna“ Rijeka, 1957.; Transportno špeditersko poduzeće „Špedicija“ Rijeka; 1956.; 3. Ugostiteljstvo i turizam: Mjesno hotelsko poduzeće "Slaven" – Selce, 1949 – 1950; Poduzeće 'Društvena prehrana Brodar'. Rijeka, 1948 – 1954; ugostitelj Marija Nastasić iz Krmpota, 1951.; Ugostiteljska radnja „Svjetionik“ Rijeka, 1956.; Ugostiteljska radnja „Veseljak“ Rijeka, 1956.; 4. Ostalo: Brodogradilište Split, 1955. i 1965.; Elektronski računski centar za modernizaciju i automatizaciju u osnivanju. Rijeka, 1974 –1975; Gradsko auto-trolej-tranvajsko poduzeće – Rijeka (Azienda cittadina auto-filo-tranviaria-Fiume), 1948; Gradsko brodograđevno poduzeće „Žurkovo“ Rijeka, 1951; Građevno poduzeće „Primorje“ Rijeka, 1959-1961; Grobarska zaklada Praputnjak, 1923 – 1961; Groblje Praputnjak, 1935 – 1950; Izgradnja samačkog hotela u Rijeci; 1977.; Komunalno poduzeće „Komunalac“ Mali Lošinj, 1964. i 1970.; Longhini S.p.A. Milano, 1967.; Primorsko - goranska vodna zajednica Rijeka, 1959 – 1961.; Tvornica pumpi i brodske opreme "Rikard Benčić" – Rijeka, 1959.; Šumarija Klana 1954.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 12463
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica