Facebook
Naziv: Kotarski odbor Društva "Naša djeca" Sisak (fond)
Signatura: HR-DASK-275
Imatelj: Državni arhiv u Sisku
Skraćeni nazivi: KO DND Sisak (hrvatski)
Razdoblje: 1955 - 1962
Arhivske jedinica: 0.60 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 6 kut.
Sadržaj jedinice: Fond čine opći spisi, zapisnici sa sastanaka kotarskog odbora, zapisnici i izvještaji društava sa terena, zapisnici sekcije za porodični odgoj, spisi fonda za unapređenje dječje zaštite, podaci o ljetovalištima Omišalj, Zaostrog i Viganj, podaci o registraciji društava, zapisnici o gradnji Pionirskog doma te plakati i novine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno javnosti sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DASK/AJ 12917
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica