Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola Belvedere (fond)
Signatura: HR-DARI-1044
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Scuola elementare Belvedere (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-102 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1960
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 177 knj. (Knjige su pohranjene u 7 kutija.)
Odgovornost: Osnovna škola-Scuola elementare "Belvedere" (stvaratelj) (1947-1960)
Povijest jedinice: Gradivo je u razdoblju od 2008. do 2010. godine (Klasa: 036-05/10-02/02, Ur.br. 2170-53-04-10-01) preuzeto od OŠ/SE Belvedere Rijeka u okviru pedagoške dokumentacija talijanskih osnovnih škola i tečajeva koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Po preuzimanju formiran je arhivski fond i izrađen arhivski popis.
Način preuzimanja: Upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 386/2011.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži pedagošku dokumentaciju škole (razredni dnevnici, imenici, glavni imenici, imenici sa završnim ocjenama, godišnji i tjedni rasporedi nastavnog programa, upisnici o uspjehu i vladanju) talijanskih, a kasnije i hrvatskih odjeljenja. Sačuvani su i zapisnici sjednica nastavničkog vijeća za gotovo cijelo navedeno razdoblje. Sačuvani su i razredni dnevnici dva tečaja za odrasle iz šk. god.1947/48, ali teško je reći da li su oni djelovali pri toj školi.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki, a unutar godine po vrsti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pojedini stariji imenici imaju poderane korice i tragove hrđe.
Obavijesna pomagala: DARI-1044/P - 1 Talijanska osnovna škola Belvedere (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 130148
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica