Facebook
Naziv: Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1045
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 120 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1956
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka (stvaratelj) (1955-1958)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: U službenim evidencijama DARI nema podataka o preuzimanju.
Sadržaj jedinice: Gradivo nije cjelovito, ali stvaratelj je kratko i djelovao te zapisnici sjednica radničkog savjeta i sačuvani opći spisi ipak pružaju uvid u okolnosti poslovanja. Sačuvani su podaci o zaposlenicima. Računovodstvena dokumentacija sadrži podatke o financijskoj strani poslovanja.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohranama. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sumarno, do razine serije, kombiniranim načinom, rekonstrukcijom prvobitnog i unošenjem vlastitog reda. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis gradiva. Unutar serija gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Odabran je sljedeći raspored serija: 1. Statusna dokumentacija, 2. Normativni akti, 3. Zapisnici sjednica upravnih tijela, 4. Ugovori, 5. Opća dokumentacija, 6. Personalna dokumentacija, 7. Računovodstvena dokumentacija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u dobrom stanju. Tijekom sređivanja gradivo je stručno tehnički obrađeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1045/SI - 1 Staklo-brusačka radnja "Ogledalo" - Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 130243
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica