Facebook
Naziv: "Finomehanika". Zanatsko poduzeće za preciznu mehaniku Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1050
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 123 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1958 - 1958
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: "Finomehanika". Zanatsko poduzeće za preciznu mehaniku Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197.
Sadržaj jedinice: Fond je fragmentaran. Sačuvane su samo isplatne liste za 1958. godinu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1050/P - 1 "Finomehanika". Zanatsko poduzeće za preciznu mehaniku Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132710
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica