Facebook
Naziv: "Express čistionica" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1053
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 126 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1958 (Nema gradiva iz 1957.)
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Praonica i čistionica rublja i odijela "Express čistionica" Rijeka (stvaratelj) (1954-1958)
Povijest jedinice: U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Gradivo u količini od jednog sanduka je preuzeto od Skupštine općine Rijeka 11.3.1964. godine u okviru gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova s područja općine Rijeka (Historijski arhiv Rijeka, br. 94/1964, Ugovor o preuzimanju s primopredajnim zapisnikom). U Knjizi preuzetog gradiva preuzimanje je evidentirano pod brojem 16.
Sadržaj jedinice: Sačuvana je fragmentarna financijska dokumentacija: završni račun za 1955, isplatne liste za 1955, 1956. i 1958, jedan pravni spor oko neisplate plaća.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice sređene su po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1053/P - 1 "Express čistionica" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132713
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica