Facebook
Naziv: Zanatsko poduzeće "Ukras" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1054
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 127 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1960 - 1961
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: "Ukras" zanatsko poduzeće primijenjene umjetnosti i domaće radinosti Rijeka (stvaratelj) (1960.-?)
Povijest jedinice: U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su samo tarifni pravilnik iz 1960. i pregledi tarifnih stavova iz 1961. godine.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice sređene su po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1054/P - 1 Zanatsko poduzeće "Ukras" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132720
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica