Facebook
Naziv: "Sintetyk" zanatska radnja Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1055
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 128 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1958 - 1960
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: "Sintetyk" zanatska radnja Rijeka (stvaratelj) (? -1960.)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su samo nalozi za knjiženje (računi, prepiska, sporovi) iz razdoblaj likvidacije 1958-1960.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1055/P - 1 "Sintetyk" zanatska radnja Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132721
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica