Facebook
Naziv: Zanatska radnja za izradu kavovine "Mondial" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1056
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 129 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1959
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Zanatska radnja za izradu kavovine "Mondial" Rijeka (stvaratelj) (1954-1960)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvana je fragmentarna financijska dokumentacija (završni račun 1955, isplatne liste 1956) i dokumentacija vezana uz likvidacijski postupak (1956-1959).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice sređene su po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1056/P - 1 Zanatska radnja za izradu kavovine "Mondial" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132722
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica