Facebook
Naziv: Gradsko obrtno poduzeće "Moda" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1057
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 130 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1953 - 1955
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Gradsko obrtno poduzeće "Moda" Rijeka (stvaratelj) (1953-1955)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvana su samo rješenja o dječjem dodatku i police osiguranja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice su sređen po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1057/P - 1 Gradsko obrtno poduzeće "Moda" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132723
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica