Facebook
Naziv: Školska elektrotehnička zadruga "Tehničar" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1062
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 135 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1960 - 1960
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Školska elektrotehnička zadruga "Tehničar" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvane su isplatne liste za 1960. godinu (VI, VIII-X).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1062/P - 1 Školska elektrotehnička zadruga "Tehničar" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132744
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica