Facebook
Naziv: Poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1063
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 136 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1956 - 1957
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: "Josip Brusić" - poduzeće za preradu drva Rijeka (stvaratelj) (1946-?)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: U sačuvanoj dokumentaciji za kreditni zahtjev od banke iz 1956. i 1957. godine sadržani su podaci o razvoju poduzeća, drvnoj industriji u Rijeci, trgovini pokućstvom, ekonomski pokazatelji, tehnološki detalji iz proizvodnje skija, tehnički nacrti za planirane investicije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Tehnički nacrt
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1063/P - 1 Poduzeće za preradu drva "Josip Brusić" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132745
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica