Facebook
Naziv: Porezna uprava Bakar (fond)
Signatura: HR-DARI-1074
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 276 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1935 - 1940
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj.
Odgovornost: Porezna uprava Bakar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je 1964. popisano i prikazano u sklopu fonda Gradsko poglavarstvo Sušak (HR-DARI-23, jedinice 144-147). Kada je potonji fond oko 1998. arhivistički sređivan gradivo Porezne uprave Bakar je izdvojeno i od tada do 2011. nije bilo evidentirano.
Način preuzimanja: Preuzeto 1953. od Gradskog narodnog odbora Rijeka.
Sadržaj jedinice: 1. Glavna porezna knjiga za općinu Kraljevica 1935-1937.
2. Glavna porezna knjiga za općinu Kraljevica 1938-1940, prvi dio;
3. Glavna porezna knjiga za općinu Kraljevica 1938.1940, drugi dio;
4. Glavna porezna knjiga za općinu Križišće 1935-1937.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 4 knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano kronološki prema poreznim općinama
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 133018
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica