Facebook
Naziv: Mjesna organizacija Saveza komunista Hrvatske Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1075
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 117 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1972 - 1986
Arhivske jedinica: 6 cm
Tehničke jedinica: 2 svež
Odgovornost: Mjesna organizacija Saveza komunista Hrvatske Lovran (stvaratelj) (- 1990.)
Povijest jedinice: Gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani Mjesne zajednice Lovran, upisano u zajedničku arhivsku knjigu i skupa preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, ali popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: 1. Zapisnici sjednica 1972.-1975.
2. Opći spisi (okružnice i drugi umnoženi materijali viših partijskih tijela) 1985.-1986.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133188
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica