Facebook
Naziv: Društvo za tjelesni odgoj "Partizan" Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1078
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 119 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1957 - 1991
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 kom.
Odgovornost: Društvo za tjelesni odgoj "Partizan" Lovran (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani Mjesne zajednice Lovran, upisano u zajedničku arhivsku knjigu i skupa s gradivom Mjesne zajednice preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, ali popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: 1. Knjiga zapisnika 1957.-1970.
2. Knjiga zapisnika Upravnog odbora 1970.-1991.
3. Zapisnici NO 1971.-1972.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133201
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica