Facebook
Naziv: Samoupravna interesna zajednica stambeno komunalnih djelatnosti općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1080
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 278 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1975 - 1988 (Početna godina je približna )
Arhivske jedinica: 1.34 d/m
Tehničke jedinica: 2 amb. kut.
Odgovornost: Radna zajednica stručnih službi samoupravnih interesnih zajednica stambeno komunalnih djelatnosti i cesta općine Opatija (stvaratelj) (1975.-1990.)
Povijest jedinice: Gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani Općine Lovran, djelomično upisano u arhivsku knjigu Mjesne zajednice Lovran i skupa s njom preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, ali djelomično popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: 1. Stambeno naselje Brajdice – Lovran, tehnička i upravno-pravna dokumentacija 1984-1988.
2. Drugi projekti u Lovranu i Matuljima oko 1975.- oko 1988.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133202
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica