Facebook
Naziv: "Putnik" Dubrovnik (fond)
Signatura: HR-DARI-1087
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 146 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1939 - 1942
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Putnik Dubrovnik (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: 1. Računi prijenosnog izravnavanja, polugodišnji obračun, račun gubitaka i dobitaka 1939. i 2. Završni račun za 1941., 1942.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Riječ je o zbirnom fondu s dva podfonda: I. Putnik. Društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji A.D. Filijala Dubrovnik i II. Putnički ured Nezavisne države Hrvatske. Podružnica Dubrovnik .
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Dubrovniku
Arhivske jedinice: HR-DADU- 201: "Putnik" Dubrovnik
Identifikator: HR-DARI/AJ 135023
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica