Facebook
Naziv: Compagnia Italiana Turismo. Ured Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1088
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: CIT - Fiume (1941 - 1946) (talijanski)
Alternativni nazivi: Talijansko turističko društvo. Ured Rijeka (1941 - 1946) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 120 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1941 - 1946
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 1 svež ; 1 kom.
Odgovornost: Compagnia Italiana Turismo. Ufficio di Fiume (stvaratelj) (1941.-1945.)
Povijest jedinice: Gradivo je evidentirano u kolovozu 2011. tijekom revizije gradiva u spremištu br. 35 na adresi Park Nikole Hosta 2
Način preuzimanja: Nije poznato.
Sadržaj jedinice: 1. Knjiga Saldakonti 1941-1943, 2. Knjiga Prima nota 1943-1944, 3. Knjiga blagajne 1944, 4. Koncept salda 1944-1945, 5. Poslovna prepiska 1945-1946.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice su popisane kronološkim redom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Opća napomena: Naziv fonda je na stranom jeziku jer je sjedište stvaratelja izvan Republike Hrvatske.
Identifikator: HR-DARI/AJ 135030
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica