Facebook
Naziv: Skupština kotara Pula (fond)
Signatura: HR-DARI-1090
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 281 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1963 - 1964
Arhivske jedinica: 0.24 d/m
Tehničke jedinica: 4 svež
Odgovornost: Skupština kotara Pula (stvaratelj) (1963.-1965.)
Povijest jedinice: Izdvojeno tijekom sređivanja fonda Skupština kotara Rijeka (HR-DARI-320).
Način preuzimanja: Preuzeto oko 1970. bez popisa i primopredajnog zapisnika.
Sadržaj jedinice: 1. Statistika razreza poreza za 1961-1964.,
2. Referat o stanju, radu i problemima oko utvrđivanja radnog i posebnog staža na području skupštine kotara Pula 1964., Zapisnik o održanom savjetovanju u oblasti rada organa uprave na području skupštine kotara Pula dana 25. XI. 1964. godine,
3. Zapisnici Odjela za upravno pravne poslove o pregledu akata općina 1964.,
4. Rješenje Komisije za utvrđivanje radnog i posebnog staža za Ernesta Grbina iz Ližnjana 1964.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Pazinu
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 465: Narodni odbor kotara Pula
Identifikator: HR-DARI/AJ 135392
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica