Facebook
Naziv: Škola za učenike u privredi Crikvenica (fond)
Signatura: HR-DARI-1093
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŠUP Crikvenica (1910 - 1972) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 105 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1910 - 1972
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 192 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Škola za učenike u privredi Crikvenica (stvaratelj) (1910.-1972.)
Povijest jedinice: Stjecajem povijesnih okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05.
Sadržaj jedinice: 1. Knjiga završnih ispita 1962, 2. Popisi polaznika, 3. Glavni imenici, 4. Priručni imenici 1960-1962, 5. Dnevnici i razredne knjige, 6. Razno
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je osnovno podijeljeno po serijama: 1. Knjiga završnih ispita 1962, 2. Popisi polaznika 1910-1936, 3. Glavni imenici 1910-1972, 4. Priručni imenici 1960-1962, 5. Dnevnici i razredne knjige 1927-1972, 6. Razno oko 1948-1972, a unutar serija po školskim godinama i stupnju obrazovanja odnosno po razredima. Izuzatak je serija Razno unutar koje je gradivo rasuto.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno javnosti nakon sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2043
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1093/P - 1 Škola za učenike u privredi Crikvenica (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 135964
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica