Facebook
Naziv: Montažno proizvodno poduzeće "Metal" Split (fond)
Signatura: HR-DAST-104
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: MPM (hrvatski)
Razdoblje: 1957 - 1977
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 7 kut.
Odgovornost: Montažno proizvodno poduzeće "Metal" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja građa se nalazila kod stvaratelja, u prizemnoj prostoriji u zgradi Ulica prvoboraca br. 35.
Način preuzimanja: 1977. godine MPP "Metal", predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Građa se sastoji od spisa i knjiga u razdoblju 1957-1977: matična knjiga 1966-1970, završni računi za 1968,1970, 1971. i 1972, platne liste radnika 1966-1972, financijske kartice 1957-1971, zapisnici radničkog savjeta 1970. i 1972, dokumenti blagajne i izvodi banke za 1972, ulazni i izlazni računi i temeljnice za 1972, dokumentacija stečaja: blagajna, bankovni izvodi, ugovori, prodaja i ostalo, materijalne kartice, analitičke i sintetičke kartice platne liste u stečaju, prijave potraživanja vjerovnika, zapisnici stečajnog upravitelja, otkazi radnika, zaključna bilanca, i ostali spisi dokumentacije stečaja.
Postspisi su zapisnici sjednica stečajnog vijeća i Okružnog privrednog suda u Splitu (1972-1975).
Izlučivanju: 1977. godine dio građe je škartiran.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13827
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica