Facebook
Naziv: Oblasno poljoprivredno mašinsko poduzeće Traktor (fond)
Signatura: HR-DAST-105
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: OPT (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1950
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 12 knj. ; 44 svež
Odgovornost: Oblasno poljoprivredno mašinsko poduzeće "Traktor" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja građa se nalazila u sanducima u podrumu zgrade Vojnog suda u ulici Žrtava fašizma. Građa je dobro sačuvana, na sanducima su bili nalijepljeni popisi sadržaja, ali kod vađenja iz sanduka i smještanja na police ustanovljeno je da je ovaj fond manjkav, da nedostaje nekoliko fascikli spisa pojedinog odjela.
Način preuzimanja: 1956. godine NO kotara Split, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: U prvom redu većinom se ovaj fond sastoji od međusobnog dopisivanja, među brigadama i direkcijom u Splitu na cca. 20 svežnjeva za sve godine rada ovog poduzeća, te dalje od raznih izvještaja direkcije, platnih spiskova brigada, ugovori, Imotski, Sinj, Vrgorac, inventari centrale Split, gorivo masno, izvještaji dekadni 48-50, protokoli, indeksi, registar računa, blagajnički dnevnici brigada, blagajnički dnevnici centrale Split, financijske kartice 1948. godine, robne kartice centrale, dnevnici robnog, Split 1948-1950, radni obračuni brigada te bilance i planovi 1948-1950 i još nešto pomoćne građe ovog fonda.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-105/V - 1 Oblasno poljoprivredno mašinsko poduzeće Traktor (vodič)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13828
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica