Facebook
Naziv: Poljoprivredna stanica Kaštel Lukšić (fond)
Signatura: HR-DAST-107
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PSKL (hrvatski)
Razdoblje: 1955 - 1962
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Poljoprivredna stanica Kaštel Lukšić (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja gradivo se nalazilo u zgradi Zadružnog saveza u Splitu u Omladinskoj ulici 4. Gradivo je bila dobro sačuvano, spakirano u omotima i smješteno u dva sanduka.
Način preuzimanja: Fond je preuzet u Arhiv 1963. od Zadružnog saveza u Splitu.
Sadržaj jedinice: U fondu je sačuvano slijedeće gradivo: zdravstvena uvjerenja bilja iz razdoblja 1958-1960, dopisi, razni elaborati i planovi općinske poljoprivredne službe 1955-1956, ocjene i nagrade, temeljnice iz 1955, kartoteka knjigovodstva, pravila ustanove, pravila plaća, prijedlog budžeta, protokoli 1955-1956, urudžbeni zapisnici 1957-1960, inventari, godišnja statistika, statistika poljoprivrede 1955-1956, statistika prikaza kotara Šibenik, bilanca 1956-1957, općinska poljoprivredna izložba 1955, blagajna, primanote, kartoteke – likvidacijski dokumenti i ostale sporedne knjige i dokumenti.<
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-107/V - 1 Poljoprivredna stanica Kaštel Lukšić (vodič)
Registraturna pomagala: Protokol (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1); Popis (kom. 1)
Opća napomena: Djelomično izgorjelo 1969.
Identifikator: HR-DAST/AJ 13830
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica