Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće Hermes (fond)
Signatura: HR-DAST-108
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: TPH (hrvatski)
Razdoblje: 1972 - 1974
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 7 svež
Odgovornost: Trgovačko poduzeče "Hermes" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Građa se nalazila u privatnoj zgradi u ulici Put Plokite 32 u Splitu, gdje se nalazila i kancelarija "Hermes" u likvidaciji i prijašnja kancelarija. Građa je bila zaštićena u registratorima, svežnjevima i svescima.
Način preuzimanja: 1978. godine Stečajni upravitelj Frane Carević, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Građa sadrži spise i knjige u razdoblju od 1972. do 1974. godine. Sadržaj čine financijski dokumenti: temeljnica, blagajnički računi, kalkulacije, izlazni i ulazni računi i razni spisi; matična knjiga radnika sa 42 dosijea, knjigovodstvene kartice, kartice kupaca i dobavljača sa indeksima, normativni akti (statuti, pravilnici i zapisnici radničkih sastanaka).
Postspisi iz 1977. su spisi Okružnog privrednog suda u Splitu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-108/P - 1 Trgovačko poduzeće "Hermes" (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13831
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica