Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće Polet (fond)
Signatura: HR-DAST-109
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: TPP (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1954
Arhivske jedinica: 1.40 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 6 kut. ; 2 svež
Odgovornost: Trgovačko poduzeće "Polet" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do dolaska u Arhiv u Splitu gradivo se nalazilo u prizemlju zgrade NO kotara. Gradivo je preuzeto u sanducima.
Način preuzimanja: Gradivo je u Arhiv preuzeto 1955. godine od NO kotara Split po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži knjige i spise. Prema opsegu rada i godinama djelovanja ovog poduzeća razvidno je da u fondu nedostaje dosta materijala da bi ga se kompletiralo i stvorilo pravu fizionomiju fonda nastalog radom ovako velikog stvaratelja. Sačuvano se gradivo uglavnom sastoji od protokola, indeksa, imenika kupca – dobavljača, inventara raznih prodavaonica, popisa robe raznih skladišta, investicija, fin.kartica mat. knjigovodstva, završnih računi 1950, 1951 i 1953. godine, bruto bilance, plana 1953. godine, te dopisa i registra iz kojih se može izvući dovoljno materijala za eventualnu obradu poslovanja poduzeća. Osim spomenutog u fondu se nalazi i nešto sporednih poslovnih knjiga i ostali sporedni spisi poslovanja poduzeća.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu građa je osnovno sređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DASt iz 1999.god.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-109/V - 1 Trgovačko poduzeće Polet (vodič)
Registraturna pomagala: Protokol (kom. 1); Kazalo (kom. 1)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13832
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica