Facebook
Naziv: Trgovinsko transportni biro Split (fond)
Signatura: HR-DAST-115
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: TTB (hrvatski)
Razdoblje: 1971 - 1974
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 12 svež
Odgovornost: Trgovinsko transportni biro (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja građa se nalazila kod likvidacijskog upravitelja Stanka Žuvele u Splitu, na adresi Prvoboraca 35.
Način preuzimanja: 1979. godine Likvidacijski upravitelj Stanko Žuvela, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Struktura fonda: spisi iz razdoblja 1971-1974, knjige iz 1971. Sadržaj fonda: financijski spisi, urudžbeni zapisnici, završni računi, platne liste radnika i personalni dosjei. Postspisi se odnose na stečajni postupak 1975-1979.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-115/P - 1 Trgovinsko transportni biro Split (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13838
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica