Facebook
Naziv: Uprava pomorstva (fond)
Signatura: HR-DAST-123
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: UP (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1950
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Uprava pomorstva (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Građa je nastala poslovanjem Uprave pomorstva srednjeg Jadrana - Split podređenoj Direkciji pomorske plovidbe.
Način preuzimanja: Uprava pomorstva srednjeg Jadrana - Split, predaja po službenoj dužnosti 1952. godine

Lučka kapetanija - Split, predaja po službenoj dužnosti 1983. godine

Sadržaj jedinice: Građa fonda se dijeli na: Povjerljive spise 1947-1948 i Opće spise 1945-1950. Platni spiskovi pomoraca po brodovima, platni spiskovi pomorskih ureda i popis osoblja Direkcije – Spisi prometnih ureda,- odluke planske komisije, računi Unra-e, spisi personalne službe, agencije na Jadranu, dopisivanje sa Ministarstvom pomorstva u Beogradu, spisi Uprave pomorstva i Jug. pomorskog ureda u Londonu i spisi o jadranskim brodogradilištima, uslužnim poduzećima kao što su: Opskrba brodova, Centropromet, Jugoagencija, spisi o socijalnom osiguranju radnika, službenika i pomoraca, bilance Uprave pomorstva za 1945. godinu i Direkcija pomorske plovidbe za 1946. godinu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: 2000. godine gradivo Uprave pomorstva izdvojila je Gordana Tvrdić, prigodom identifikacije nesređenog gradiva u Arhivu. Dio gradiva se nalazi i u okviru fonda DAST-40 Direkcija pomorske plovidbe (1945-1952).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski ; talijanski ; engleski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-123/SI - 1 Uprava pomorstva Split (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAST- 40: Direkcija pomorske plovidbe (dio gradiva nalazi se u okviru ovog fonda)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Literatura: Enciklopedija Jugoslavije, sv. IV, Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1986,
Identifikator: HR-DAST/AJ 13846
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica