Facebook
Naziv: Jugoslavenska ujedinjena omladina i jugoslavenska narodna obrana u Južnoj Americi (zbirka)
Signatura: HR-DAST-181
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: OZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Jugoslavenska nacionalna i ujedinjena omladina (hrvatski)
Razdoblje: 1908 - 1965
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 28 kut.
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo došlo je u Arhiv u Splitu 1962. godine darovano od Milostislava Bartulice iz Zagreba. On je ovaj materijal dobio od gosp. Morovića, upravitelja Gradske biblioteke u Splitu, a materijal je bio pohranjen kod te knjižnice sa već predanim materijalom istog sadržaja Jugoslavenskoj akademiji u Zagrebu. Nakon dolaska u Arhiv u Splitu građa je arhivistički sređena.
Sadržaj jedinice: Omladinska zbirka sadrži razne knjige, časopise, novinske isječke, fotografije, crteže i ostalo. Građa se odnosi na ideološku propagandu pokreta o kongresima mladih osobito o omladinskim organizacijama u iseljeništvu. Dalje slijedi građa kao uspomene iz I. svjetskog rata iz austrougarske monarhije, Srbije i Južne Amerike. Građa se odnosi i na rad omladine u pojedinim ustanovama i novinama u domovini i u inozemstvu.
Inventar omladinske zbirke dijeli se na više grupa: omladinska zbirka; omladinska i nacionalno-iseljenička zbirka; iseljenička zbirka; zatim slijedi popis knjiga, časopisa i drugo; novine; plakati; albumi.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Položajni nacrt ; plakati ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon dolaska u Arhiv u Splitu građa je arhivistički sređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-181/SI - 1 Omladinska i nacionalno-iseljenička zbirka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13906
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica