Facebook
Naziv: Poljički spomenici (fond)
Signatura: HR-DAST-182
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZPS (hrvatski)
Razdoblje: 1651 - 1835
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Povijest jedinice: Pod nazivom Poljica podrazumijeva se planinski teritorij između mora i rijeke Cetine i Žrnovnice, te crte koja ide od izvora riječice Žrnovnice preko planine Mosora na Cetinu nešto jugoistočnije od Trilja. Tu staru hrvatsku župu spominju dokumenti već za narodnih vladara Trpimirovića. Zahvaljujući brdskom teritoriju i autonomiji koju su uspijevali vjekovima očuvati, u Poljicima se vjekovima očuvao u temeljnim ostacima stari plemenski društveni sistem. Župom ili knežijom upravlja veliki knez sa vijećem „poljički stoj" koji sačinjavaju vojvode, prokuratori i seoski knezovi izabrani na općem zboru plemenitih Poljičana.Gradivo je u Arhiv došlo u više navrata. Ljube Kordić od koga je došao dio gradiva, sakupio je gradivo od različitih vlasnika u Sitnome i Tugarima.
Način preuzimanja: 1954. godine Ljubo Kordić iz Sitnoga, darovanje
1971. godine Tonko Lukin iz Splita i Mate Gojsalić iz Poljica, kupnja
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo dvije isprave velikog kneza, ostalo su oporuke, presude dobrih ljudi i kupoprodajni ugovori. Sve one ispisane u cjelini uglavnom ilustriraju jedan od osnovnih zakona Poljičkog statuta tj. pravo bližike (bližeg roda) na prvokupnju nekretnina.
Tri knjige u ovoj zbirci su u stvari tri bilježnice i to: 1. bilježnica ugovorenih misa nekog svećenika za bratime bratovštine glagoljaških svećenika, 2. bilježnica o kućnim troškovima, 3. bilježnica o dužnicima; sve tri iz obitelji Bulić u Tugarima. Osobito ove dvije posljednje značajni su historijski izvori za ekonomsku povijest Poljica početkom 19. stoljeća.
Vrste medija: Papir ; Pergamena
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: bosanica ; latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatskosrpski jezik je pisan bosančicom, a talijanski latinicom.
Obavijesna pomagala: DAST-182/V - 1 Poljički spomenici (vodič)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13907
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica