Facebook
Naziv: Zadružni savez kotara Makarska (fond)
Signatura: HR-DAST-205
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZSM (hrvatski)
Razdoblje: 1953 - 1962
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Kotar Makarska. Zadružni savez (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeo je Arhiv 2000. godine od Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore - Split, po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od zapisnika, izvještaja, polica osiguranja, financijskih kartica i završnog računa.
Izlučivanju: Izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja gradiva u Arhiv nije se dalje sređivalo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 13931
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica